Agencja Pracy Tymczasowej
Almerin Group

Znajdź pracowników teraz

Administratorem podanych danych jest Almerin Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Hercena 10, 50-453. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Almerin Group (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, nasi menedżerowie 
rozpoczynają natychmiastowe poszukiwanie pracowników 
na terenie całej Polski i Ukrainy w szerokiej bazie firmy.

 Leasing pracowniczy

Korzyści dla Państwa

Leasing pracowniczy to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. 

Sposób rozliczania kosztów pracy jest przejrzysty i zawiera wszelkie dodatkowe świadczenia (ZUS, wszystkie podatki i prowizja Agencji). 
Oznacza to, że mogą Państwo dokładnie oszacować wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i regulować je w zależności od potrzeb, mając na to Fakturę. 

Leasing zapewnia Państwu „wynajem” wyspecjalizowanej kadry umysłowej oraz pracowników fizycznych, z doświadczeniem i bez. Nie tracą więc Państwo czasu na długotrwałe poszukiwanie odpowiednich kandydatów oraz żmudny proces rekrutacji.

Co Państwo zyskuje

SWOBODĘ W ZARZĄDZANIU KADRĄ PRACOWNICZĄ

W zależności od potrzeb firmy mogą Państwo dowolnie regulować wielkość zatrudnienia. Dzięki temu zyskują Państwo pewność, że prace są realizowane sprawnie i w terminie, bez względu na ilość zamówień bądź zleceń.

PEŁNĄ OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ I KADROWĄ

Leasing pracowników zapewnia całkowitą obsługę kadrowo-płacową „wynajmowanych” pracowników. Nie muszą Państwo martwić się o legalizację pobytu i zatrudnienia obcokrajowców, wypłatę wynagrodzeń oraz regulowanie składek zdrowotnych i ZUS. Ponadto nasza firma przejmuje obowiązek naliczania godzin, ewidencji pracy, prowadzenia szkoleń BHP i badań lekarskich. Również uciążliwe poszukiwania mieszkań oraz transportu dla pracowników.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

„Wynajem” pracowników zwalnia przedsiębiorcę z konieczności nawiązania stosunku prawnego z pracownikiem. To my podpisujemy umowę z pracownikiem, dlatego ponosimy wszelką odpowiedzialność przed instytucjami Państwowymi i organami kontrolującymi.

OBNIŻENIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA

Korzystając z leasingu pracowniczego, nie ponoszą Państwo kosztów rekrutacji, prowadzenia księgowości oraz działu kadr.

Dla czego warto wybrać leasing pracowniczy?

Możliwość zatrudnienia dokładnej liczby pracowników i na konkretny okres

Szybkość uzupełnienia kadry w sezonie oraz w trakcie wzmożonej ilości zamówień

Ograniczenie ryzyka prawnego

Jasno określona stawka kosztów zatrudnienia

Dostęp do wykwalifikowanej kadry umysłowej i pracowników fizycznych

Możliwość szybkiej zamiany lub relokacji pracowników

Dostosowanie długości zatrudnienia pracowników do indywidualnych potrzeb

Brak konieczności utrzymywania działu administracyjnego oraz kadr

Po naszej stronie

Rekrutacja i selekcja pracowników z Ukrainy

Formalności wizowe oraz dokumenty do legalnego pobytu i zatrudnienia obcokrajowców na terenie RP

Zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne

Pokrycie kosztów i opłat związanych ze świadczeniami na rzecz ZUS, PFRON, US

Przekazanie obowiązków związanych z ZUS, podatkami, prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej oraz administracją pracowników

Możliwość sprawdzenia pracownika przed podpisaniem z nim umowy

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

Kontrola dokumentów związanych z pobytem obcokrajowców w Polsce

Naliczanie i wypłata wynagrodzeń

Kompleksowa opieka nad pracownikami w trakcie ich pobytu na terenie RP

Badania medyczne i BHP

Zapewnienie zakwaterowania oraz dowóz do pracy (do uzgodnienia)

Ubrania i buty robocze (do uzgodnienia)

Rozliczanie czasu pracy

Informowanie o zamianie pracownika w razie potrzeby

Zapewnienie narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy (do uzgodnienia)

Opłata faktur w ciągu 10 dni (potwierdzenie przepracowanych godzin w ciągu 3 dni)

Po Państwa stronie

Masz pytania?

Proszę podać numer telefonu, skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej!

Administratorem podanych danych jest Almerin Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wroclawiu pod adresem ul. Hercena 10, 50-453. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Almerin Group (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.

KRS 0000677353

NIP ‎8992818333

Regon ‎3677259469

 KRAZ 16812